Rytmisk rörelseträning.

Vad är rytmisk rörelseträning?

Rytmisk rörelseträning bygger på de rytmiska rörelser som spädbarn spontant gör. Tack vare dessa lär sig barnet hitta i kroppen och koordinera sina rörelser. Rörelserna stimulerar också hjärnans och nervsystemets förmåga att förnya sig och bilda nya nervförbindelser. På så sätt läggs grunden för utvecklingen av de s.k. exekutiva funktionerna, t.ex. uppmärksamhet, omdöme och impulskontroll.

Vid första besöket görs ett motoriskt test och ett individanpassat rörelseprogram skrivs, rörelserna tränas hemma och efter 5-6 veckor bokas ett nytt besök in då rörelseträningen följs upp och utvärderas.

Rytmisk rörelseträning bygger på de rytmiska rörelserna som spädbarn spontant gör. Barnet lär sig hitta i kroppen och koordinera sina rörelser. Rörelserna stimulerar hjärnan och nervförbindelserna utvecklas.

Har du en stressig vardag eller lider av depression och ångest? Då kan detta vara något för dig.

Hjälper bland annat mot problem med samsyn, följa raden vid läsning, texten hoppar, dubbelseende, vänder bokstäver, blir lätt trött i ögonen, huvudvärk m.m.

Sensomotorisk träning

Den naturliga utvecklingen kommer ur balans

Har du eller ditt barn något av följande: motoriska problem, koncentratiossvårigheter, sängvätning, läs-och skrivsvårigheter, dyslexi, språkstörning, försenad språkutveckling, ADHD, Asperger eller Autism kan denna metod vara något för dig.

Redan i början på 1900-talet intresserade sig flera framstående forskare bl. a. Jean Piaget för den sensomotoriska utvecklingen hos barn. Man kunde fastslå att det var av stor vikt för barnets fortsatta utveckling att sinnen (senso) och rörelse (motorik) samarbetar och koordinerar med varandra.